TH
YRKESFAG

YRKESFAGLIG UTDANNING

mange bekker små gjør en stor Å

Relevant Yrkesopplæing - Kvailifserer Dagens Unge for Arbeidslivet.


Tanzania er et land som har sett stor økonomisk vekst det siste tiaret. Fattigdomsraten har gatt ned. Antallet fattige har imidlertid om lag like høyt grunnet stor befolkningsvekst. Om lag 12 millioner Tanzanianere lever i ekstrem fattigdom. Store strukturelle endringer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt må til for å skape drastisk endring. 


Tumaini Home gjør sitt beste for æ være et positivt bridrag inn i den store kampen mot fattigdom. Derfor støtter Tumaini Home unge, særlig jenter, fra fattige familier i lokalsamfunnet til yrkesfaglig utdanning.

HVEM VI UTDANNER

SYERE


En mulighet for unge til å ha et kreativt yrke hvor de kan skape sine egne arbeidplasser, basert på gjenbruk, re-design og tradisjonelle klær.

MEKANIKERE


En mulighet for unge med interesse for bil til å kvalifisere til jobb, og til å bidra til økt trafikksikkerhet.

DYRLEGEASSISTENTER


En muighet for unge til å finne en balanse mellom en stor lidenskap for dyrevelferd og gode jobbmuligheter. 

KOKKER


En mulighet for unge til å lære mer om riktig ernæring og bidra til bedre helse, og til a kalifisere til arbeid i turistsektoren. 

SYKEPLEIERE


En mulighet for unge til god jobbsikkerhet, og til å bidra til å møte Tanzanias mangel på tilstrekkelig kvalifisert helsepersonell. 

RØRLEGGERE


En mulighet for unge til å kvalifisere seg til jobb, og til å bidra til å øke tilgangen til vann for befolkningen i Tanzania. 

BLI DONOR


MULIGJØR AT FLERE UNGE I LOKALSAMFUNNET I MTO WA MBU FÅR TILGANG TIL ARBEIDSRETTET YRKESFAGLIG UTDANNING 

Klikk her!

TUMAINI HOME

Org.nr:

995045680

Kontor nummer: 3290 21 21241

Vipps: 118765